Rüsumlar

Konsulluq əməliyyatlarına görə tutulan dövlət rüsumunun məbləği

Pasport üçün sənədlərin tərtib olunub göndərilməsi – 25 ABŞ dolları

Təkrar şəhadətnamənin verilməsi – 10 ABŞ dolları

Sənədlərin sorğu əsasında alınması (hər sənəd üçün) – 10 ABŞ dolları

Azərbaycan Respublikasına Qayıdış Şəhadətnaməsi – 10 ABŞ dolları

Vətəndaşlığa bərpa üçün vəsatətin rəsmiləşdirilməsi - 60 ABŞ dolları

Vətəndaşlığa xitam verilməsinə görə vəsatətin rəsmiləşdirilməsi – 60 ABŞ dolları

Subaylıq haqqında arayışın verilməsi – 10 ABŞ dolları

İmzaların həqiqiliyinin notarial təsdiqinə görə – 20 ABŞ dolları

Nikahın qeydə alınması və bu barədə şəhadətnamənin verilməsinə görə – 10 ABŞ dolları

Boşanmanın qeydə alınması və bu barədə şəhadətnamənin verilməsinə görə – 40 ABŞ dolları

Soyadın, adın, ata adının dəyişdirilməsinin qeydə alınmasına görə - 20 ABŞ dolları

Vətəndaşlıq sorğusu - 10 ABŞ dolları

Müxlətif məzmunlu konsulluq arayışları - 10 ABŞ dolları

Arxiv üzrə axtarış