Azərbaycan RespublikasıVətəndaşlığına XitamVerilməsi

1.     Vətəndaşlığa xitama dair ərizə;

2.     Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxılması səbəbini göstərməklə Azərbaycan Republikası Prezidentinin adına ərizə;

3.     4 ədəd rəngli fotoşəkil (35 mm x 45 mm);

4.    400  dollar (dörd yüz) dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında qəbz. Rüsum Səfirliyin bank hesabına (NL38ABNA0403491843) köçürülməli və ödəniş haqqında qəbz Səfirliyə digər sənədlərə əlavə olaraq təqdim olunmalıdır. Niderland orqanlarına ərizəçinin xitam ilə bağlı proseduru başlatdığı barədə arayışın verilməsi istənilirsə, bununla bağlı əlavə olaraq 20 (iyirmi) dollar ödənilməlidirr;

5.     Azərbaycan Respublikasını ümumvətəndaş pasportunun surəti;

6.     Azərbaycan Respublikasının şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (olduğu təqdirdə);

7.     Niderland pasportunun surəti (olduğu təqdirdə);

8.     Hərbi biletin surəti;

9.     Doğum haqqında şəhadətnamənin surəti;

10.   Tərcümeyi-hal;