Soyad Sonluğunun Dəyişdirilməsi

1. Soyad sonluğunu dəyişdirlməsi haqqında ərizə;

2. Müraciət edənin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd;

3. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydə alınması haqqında əvvəllər verilmiş şəhadətnamə.

4. 50 dollar (əlli) dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında qəbz. Rüsum Səfirliyin bank hesabına (NL38ABNA0403491843) köçürülməli və ödəniş haqqında qəbz Səfirliyə digər sənədlərə əlavə olaraq təqdim olunmalıdır;