Azərbaycan Respublikası Vətəndaşlığına Xitam Verilməsi
  1. Vətəndaşlığa xitama dair ərizə;
  2. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxılması səbəbini göstərməklə Azərbaycan Republikası Prezidentinin adına ərizə;
  3. 4 ədəd rəngli fotoşəkil (35 mm x 45 mm);
  4. 400  avro (dörd yüz) dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında qəbz. Rüsum Səfirliyin bank hesabına (NL38ABNA0403491843) köçürülməli və ödəniş haqqında qəbz Səfirliyə digər sənədlərə əlavə olaraq təqdim olunmalıdır;
  5. Azərbaycan Respublikasını ümumvətəndaş pasportunun surəti;
  6. Azərbaycan Respublikasının şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (olduğu təqdirdə);
  7. Niderland pasportunun surəti (olduğu təqdirdə);
  8. Hərbi biletin surəti;
  9. Doğum haqqında şəhadətnamənin surəti;
  10. Tərcümeyi-hal