Azərbaycan Respublikası Vətəndaşlığına Xitam Verilməsi

1.     Vətəndaşlığa xitama dair ərizə;

2.     Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxılması səbəbini göstərməklə Azərbaycan Republikası Prezidentinin adına ərizə;

3.     4 ədəd rəngli fotoşəkil (35 mm x 45 mm);

4.     400  avro (dörd yüz) dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında qəbz. Rüsum Səfirliyin bank hesabına (NL38ABNA0403491843) köçürülməli və ödəniş haqqında qəbz Səfirliyə digər sənədlərə əlavə olaraq təqdim olunmalıdır;

5.     Azərbaycan Respublikasını ümumvətəndaş pasportunun surəti;

6.     Azərbaycan Respublikasının şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (olduğu təqdirdə);

7.     Niderland pasportunun surəti (olduğu təqdirdə);

8.     Hərbi biletin surəti;

9.     Niderlandda yaşayış yerindən və ailə tərkibi haqqında arayış;

10.   Doğum haqqında şəhadətnamənin surəti;

11.   Tərcümeyi-hal;