Azərbaycan Respublikası Vətəndaşlığına Xitam Verilməsi
 1. Vətəndaşlığa xitama dair ərizə;
 2. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxılması səbəbini göstərməklə Azərbaycan Republikası Prezidentinin adına ərizə;
 3. 4 ədəd rəngli fotoşəkil (35 mm x 45 mm);
 4. 400  avro (dörd yüz) dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında qəbz. Rüsum Səfirliyin bank hesabına (NL38ABNA0403491843) köçürülməli və ödəniş haqqında qəbz Səfirliyə digər sənədlərə əlavə olaraq təqdim olunmalıdır;
 5. Azərbaycan Respublikasını ümumvətəndaş pasportunun surəti;
 6. Azərbaycan Respublikasının şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (olduğu təqdirdə);
 7. Niderland pasportunun surəti (olduğu təqdirdə);
 8. Hərbi biletin surəti;
 9. Niderlandda yaşayış yerindən və ailə tərkibi haqqında arayış;
 10. Doğum haqqında şəhadətnamənin surəti;
 11. Tərcümeyi-hal