SƏFİRLİK

Müvəqqəti işlər vəkili – x-m Aliyə AĞAZADƏ 

Birinci katib – c-b Vüsal ƏLİYEV

ikinci katib – x-m Selcan Verdiyeva