SƏFİRLİK

Müvəqqəti işlər vəkili – c-b Cəlal MİRZƏYEV

Birinci katib – c-b Vüsal ƏLİYEV

ikinci katib – x-m Selcan VERDİYEVA