SƏFİRLİK

 

Birinci katib, müvəqqəti işlər vəkili – x-m Selcan VERDİYEVA

Birinci katib – c-b Əli ƏLİYEV