Rüsumlar

Konsulluq əməliyyatlarına görə tutulan dövlət rüsumunun məbləği

Pasport üçün sənədlərin tərtib olunub göndərilməsi – 55 Avro

Təkrar şəhadətnamənin verilməsi – 40 avro

Sənədlərin sorğu əsasında alınması (hər sənəd üçün) – 25 avro

Azərbaycan Respublikasına Qayıdış Şəhadətnaməsi – 40 Avro

Vətəndaşlığın bərpa edilməsi üçün vəsatətin rəsmiləşdirilməsi – 150 Avro

Vətəndaşlığa xitam verilməsinə görə vəsatətin rəsmiləşdirilməsi – 400 Avro

Subaylıq haqqında arayışın verilməsi – 30 Avro

İmzaların həqiqiliyinin notarial təsdiqinə görə – 60 Avro

Sənədlərin leqalizasiyası – 50 avro

Nikahın qeydə alınması və bu barədə şəhadətnamənin verilməsinə görə – 40 Avro

Boşanmanın qeydə alınması və bu barədə şəhadətnamənin verilməsinə görə – 40 Avro

Vətəndaşlıq sorğusu - 25 Avro 

Müxlətif məzmunlu konsulluq arayışları - 20 Avro